NL | EN | ES

DISCLAIMERS

Inhoud

  1. Disclaimer voor de mail
  2. Disclaimer voor de website

           2.1 Aanwezige informatie op de website

           2.2 Auteursrechten

           2.3 Rechten

           2.4 Wijzigingen

           2.5 Hyperlinks

 

1. Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van Ageworth Clinics is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Ageworth Clinics sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Ageworth Clinics bij onbestemde partijen zijn beland.

 

2. Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website Ageworth.com komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor u van belang kan zijn.

2.1 Aanwezige informatie op de website

Ageworth Clinics kan niet garant staan voor de juistheid an actualiteit van de informatie op de website. Ageworth Clinics besteed een hoge mate aan aandacht aan de juistheid van de informatie, echter is het mogelijk dat door onder meer nieuwe bevindingen de informatie achterhaald is geraakt.

Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u om direct contact met ons op te nemen.

2.2 Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Ageworth Clinics Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Ageworth Clinics is het niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, te verveelvoudigen of openbaar te maken.    

2.3 Rechten

Aan de informatie op de website van Ageworth Clinics kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene voorwaarden.

2.4 Wijzigingen

Ageworth Clinics behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het aankopen van producten via de website raden wij aan om onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te bekijken.

2.5 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ageworth Clinics heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ageworth Clinics aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heeft u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Klantenservice@ageworth.com

Spacelab 9 l 3824 MR l Amersfoort

KvK Nr. 73930474

Versie december 2022

We maken gebruik van cookies om onze site goed te laten functioneren.